Obsługiwane tytuły w kraju: Głos Wielkopolski, Życie Warszawy, Dziennik Wschodni, Super Express, Echo Miasta, Dziennik Polski, Metro Praca, Dziennik Bałtycki, Gazeta Wrocławska, Gazeta Krakowska, Dziennik Łódzki, Metropolia Warszawska, Pakiet Polskapresse, Gazeta Pomorska, ogłoszenia, prasa, do prasy, ogłoszenie, do gazet, reklama, marketing, drobne, nekrologi, box 24, nadaj ogłoszenie, dodaj ogłoszenie, reklama w prasie, biuro ogłoszeń gazeta, biuro ogłoszeń, ogłoszenia w gazecie, ogłoszenia motoryzacyjne, ogłoszenia towarzyskie, ogłoszenia nieruchomości, ogłoszenia samochodowe, ogłoszenia matrymonialne, reklama prasowa, ogłoszenia sądowe, biuro ogłoszeń prasowych.

Nadaj ogłoszenie

gazeta:
ogłoszenie:

Koszyk
... jest pusty

przelewy24.pl

Faktury - regulacje prawne

 

Faktura VAT jest ważna bez podpisu zarówno wystawcy, jak i odbiorcy oraz bez pieczątki.

Kwestię tę poruszamy ze względu na sporą liczbę zapytań, ze strony naszych użytkowników, dotyczących legalności wystawiania takich faktur VAT.

Niektórzy przedsiębiorcy trzymają się przyzwyczajeń sprzed roku 2004 i rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego między innymi wystawiania faktur, kiedy to faktury bez podpisu wystawcy i pieczątki były nieważne. Sytuacja zmieniła się z momentem, gdy prawo polskie musiało zostać dostosowane do prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.

Zarówno prawo polskie jak i dyrektywy Unii Europejskiej mówią, że podpis wystawcy i odbiorcy oraz stawianie pieczątki nie jest na fakturze wymagane i faktura bez podpisu wystawcy i odbiorcy jest poprawna.

Jak wygląda sytuacja od strony prawa polskiego:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 dotyczące między innymi zasad wystawiania faktur jasno precyzuje co powinna zawierać faktura:

 • Imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.
 • Numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.
 • Dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT". Podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym.
 • Nazwę towaru lub usługi.
 • Jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług.
 • Cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto).
 • Wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto.)
 • Stawki podatku.
 • Sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.
 • Kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
 • Wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu.
 • Kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.


Jak wynika z ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur nie wprowadzone zostały wymagania podpisywania ani tym bardziej stawiania pieczątek na fakturze.

Z czego wynika, że faktury wystawiane za pomocą programu do wystawiania faktur Box24.pl są wystawiane zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów.

Prawo europejskie:

Podatek od towarów i usług jest podatkiem zharmonizowanym w ramach Unii Europejskiej. Z tego względu Polska od momentu wejścia w struktury Wspólnoty musiała dostosować przepisy w zakresie VAT do norm unijnych.

Już w Artykule 22 (3) b – akapit 3 – poprzednio obowiązującej tzw. VI Dyrektywy VAT, jest jasno określone, że państwa członkowskie nie mogą wprowadzać wymogu podpisywania faktur przez przedsiębiorców.

Obecnie obowiązujący Artykuł 229 Dyrektywy 2006/112/UE zabrania państwom członkowskim wprowadzana wymogu podpisywania faktury.

Podsumowanie:

Faktury bez podpisu wystawcy i odbiorcy oraz bez pieczątki są ważne. Prawo polskie oraz Unii Europejskiej w tej kwestii jest jasne i przejrzyste.

poleć znajomemu
Ostatnia aktualizacja: 2009-07-15 12:50

Czy wiesz, że...

... przes serwis BOX24 mozna już nadawać nekrologi do Głosu Wielkopolskiego. Wkrótce taka możliwość będzie dostępna także dla pozostałych tytułów PolskaPresse.

DialCom24 Sp. z o.o., Dział ogłoszeń
60-327 Poznań ul. Kanclerska 15
tel.: (061) 642 90 70, fax: (061) 642 90 31
Sprawy techniczne: serwis@box24.pl
Dział korekt i reklamacji: korekta@box24.pl

NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513 Wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

gazeta:

ogłoszenie:

lubuskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lodzkie swietokrzyskie lubelskie dolnoslaskie opolskie slaskie malopolskie podkarpackie

Jeśli masz jakiś pomysł lub coś Ci przeszkadza i możemy to dla Ciebie zmienić, napisz nam o tym.

Sugestia:

Imię/Nr klienta/Email: